Herzlich willkommen, Besucher!   Kostenlos registrieren   Anmelden

STAPPEN UIT HET BOARDROOM OM NIEUWE PERSPECTIEVEN TE VERKRIJGEN | Board meeting software

    Allgemein    13. Juni 2019

Evaluaties plus retraites betreffende de raad bieden uitstekende platforms voor het identificeren van interesses, het betreffende de oppervlakte komen van kwesties, de bevorderen van discussie plus het faciliteren van besluitvorming door samenwerkingsverband. In veel bedrijven zijn deze processen standaard terechtkomen en proberen ze dus keurig in uw activiteitenkalender betreffende de raad van bestuur en verlenen ze de mogelijkheid aan het bestuur om niets alleen het uitvoerende bestuurders, maar ook het verschillende senior management te ontmoeten. Board assessments zijn genkel evaluatiescorecards ofwel beoordelingsformulieren. Daarginds is genkele magische formule voor een beoordeling door een bestuur (of commissie). Het doel is door de openhartige opvattingen van elk bestuurslid te uiten over hoe het bestuur werkt plus de effectiviteit ervan als een groep. De evaluaties variëren aanzienlijk qua reikwijdte en doel. Ze inslikken zich concentreren op een heleboel, van bordpraktijken en -processen tot het prestaties betreffende elke regisseur. Het besturen van beslist bedrijf zijn een veeleisende oefening plus bestuursvergaderingen kunnen worden opgebruikt door urgente kwesties van de dag. Een effectieve manier door het stuk voor stuk in perspectief te accommoderen, is sedert uit het beslotenheid betreffende de directiekamer te stappen. Dit biedt kansen aan bestuurders vanwege belangrijke doelen te bereiken, zoals:

  • Leer mekaar kennen boven minder formele settings.
  • Evalueer de prestaties plus behoeften van het bord.
  • Focus op strategische ontwikkeling betreffende het bedrijf.
  • Bouw consensus en los nieuwe meningsverschillen op voordat ze problemen inslikken worden.

digital boardroom

Effectieve debatten en beraadslagingen vereisen een zekere mate van vertrouwdheid plus vertrouwen tussen de bestuursleden. Besturen moeten ervoor zorgen dat er mogelijkheden zijn om bestuurders elkaar bij een informele, comfortabele omgeving te leren kennen. Hier zijn enkele suggesties:

  • Regel voor elke bestuursvergadering een diner voor alle directeuren. Overweeg om bewaren toe te wijzen bij elke bestuurder om met een diner te gaan zitten plus de plaatsingsregeling te wijzigen om ervoor te zorgen dat elke directeur in uw loop betreffende een tijdsperiode de gebeurtenis heeft vanwege naast iedere andere directeur te zitten en daarmee te praten.
  • Een niet-uitvoerend voorzitter (of het leidende directeur, als de voorzitter lid is betreffende het management) moet ten minste dezelfde keer per jaar samenkomen met dezelfde individuele bestuurder om een maaltijd te horen van de directeur over u bedrijf en het bestuur. Deze interactie kan ook problemen betreffende de oppervlakte brengen waarover spanning alsof irritatie bestaat.
  • Het CEO behoren minstens beslist keer per jaar aangaande elke directeur moeten vergaderen om gedachten en ideeën te beluisteren die het directeur bezit over het bedrijf, het management plus de evenement van board-room.nl het CEO. Een NED-voorzitter, als die daar is, dienen hier nauw bij belanden betrokken, zodat CEO niet verkeerd geïnterpreteerd wordt vanwege tegen de stoel bij lobbyen waar zich eventueel spanningen of problemen plaatsvinden.

Doorgaans omvat de beoordeling een schriftelijke enquête alsof een vertrouwelijk interview van elk bestuurslid, vaak verricht door het voorzitter, het hoofdregisseur of een externe adviseur. Maakt niet uit het formaat, de sleutel tot dezelfde succesvolle evaluatie is u creëren van een omgeving waarin respondenten openhartig bestaan. Ze moeten er zeker van bestaan dat hun antwoorden niets aan hen kunnen word toegeschreven en dat zij zich niet persoonlijk aan het hele bord zullen schamen sedert wat iemand anders in uw groep aangaande hen zal zeggen. Het evaluatie moet worden gevolgd door dezelfde rapport bij de voltallige raad en, indien van toepassing, bij individuele bestuurders. Als iets wordt onthuld dat persoonlijk in verlegenheid zou inslikken worden gebracht, moet enkel de persoon die de onderwerp zijn van zo’n opmerking het opmerking te zien brengen. Mensen bezitten een natuurlijke neiging vanwege zich in de strijd tegen de evaluatie te verzetten. Eén techniek om deze weerstand bij verminderen, zijn om evaluaties opnieuw boven te voeren als prestatieverbeteringsplannen. Deze plannen benadrukken dat het doel van de oefening zijn om de prestaties te verbeteren boven plaats met kritiek erbij leveren op prestaties of gedrag. U behandelen van beoordelingen indien een toekomstgericht planningsproces, in plaats met een achteraf uitziende kritiek, kan een meer doelgerichte en positieve houding ten aanzien betreffende het proces uitnodigen. Bestuursbeoordelingen zijn niets zelfuitvaardigend. Zodra de beoordeling opduikt en problemen constateert, is u tijd voor het bestuur. De retraite wordt een locatie aan groepsdiscussie van de beoordelingsresultaten en formulering van actieplannen waarmee onenigheid en geschillen kunnen worden opgelost.

Keine Stichworte

21 Gesamtansichen, davon 2 heute

  

Empfohlene Links

Populäre Anzeigen (jederzet)

  • Noch keine Besucher